NOJFF flytter hjemmesiden til ny portal

Vi har flyttet vår hjemmeside til ny portal. Vi har valgt å gå over til hjemmesideløsningen NJFF tilbyr og som mange andre lokalforeninger allerede benytter.

Du finner vår nye hjemmeside med å gå inn på www.njff.no og deretter velge fylke og lokalforening.